Zásady ochrany osobních údajů

Úvod

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak Cut Caesar s.r.o. (dále jen „my“, „náš“ nebo „barbershop“) sbírá, uchovává a zpracovává osobní údaje zákazníků, kteří používají náš rezervační formulář či se účastní našeho věrnostního programu.

 
Jaké informace sbíráme?

Sbíráme následující osobní údaje prostřednictvím našeho rezervačního formuláře či formuláře při registraci do věrnostního programu:

 • Jméno a příjmení
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa

 

Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

 • Správy a potvrzení rezervací
 • Komunikace s vámi ohledně vaší rezervace, změn termínů nebo zrušení
 • Poskytování informací o aktuálních nabídkách, akcích a novinkách. Souhlasem s tímto formulářem vyjadřujete souhlas s využitím vašich údaje pro naše marketingové účely.
 • Zlepšení našich služeb a zákaznického servisu
 • Provozování věrnostního programu
 • Zabezpečení a uchovávání osobních údajů

 

Vaše osobní údaje ukládáme na zabezpečených serverech a přijímáme vhodná technická a organizační opatření, abychom zajistili jejich ochranu proti neoprávněnému přístupu, ztrátě, zneužití nebo úniku.

 

Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje sdílíme pouze s osobami, které potřebují přístup k těmto informacím za účelem poskytování našich služeb. Nebudeme prodávat, pronajímat ani sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami pro marketingové účely bez vašeho výslovného souhlasu.

 
Vaše práva

Máte právo na přístup, opravu, výmaz nebo omezení zpracování vašich osobních údajů. Můžete také požádat o přenositelnost údajů a máte právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů. Pokud máte nějaké dotazy nebo požadavky týkající se vašich osobních údajů, kontaktujte nás na emailové adrese info@sharksbarbershop.cz nebo na čísle +420 776 181 637. 

Pokud si myslíte, že zpracování vašich osobních údajů není v souladu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu.

 
Měnění zásad ochrany osobních údajů

Cut Caesar s.r.o. si vyhrazuje právo aktualizovat nebo měnit tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoliv. Aktualizace budou zveřejněny na našem webu a/nebo vám budou zaslány prostřednictvím e-mailu. Doporučujeme pravidelně kontrolovat tyto zásady, abyste byli informováni o tom, jak chráníme vaše osobní údaje.

 
Vaše práva podle GDPR

V souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) máte následující práva:

 1. Právo na přístup: Máte právo získat potvrzení o tom, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a pokud ano, máte právo na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.
 2. Právo na opravu: Máte právo požadovat opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů.
 3. Právo na výmaz („právo být zapomenut“): Za určitých okolností máte právo požadovat výmaz vašich osobních údajů.
 4. Právo na omezení zpracování: Za určitých okolností máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
 5. Právo na přenositelnost údajů: Máte právo získat své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo přenést tyto údaje jinému správci.
 6. Právo vznést námitku: Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu nebo z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace.

 

Pokud máte nějaké dotazy nebo požadavky týkající se vašich práv v rámci GDPR nebo zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte nás na emailové adrese info@sharksbarbershop.cz nebo na čísle +420 776 181 637.

Pokud si myslíte, že zpracování vašich osobních údajů není v souladu s GDPR nebo jinými právními předpisy, máte právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu.

 

Kontaktní údaje

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo obavy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo zpracování vašich osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na:

Sharks’s Barbershop

Koněvova 1626/177, Praha 3, 130 00

+420 776 181 637

info@sharksbarbershop.cz

 
Účinnost

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 23.3.2023. Používáním našeho rezervačního formuláře potvrzujete, že jste se seznámili s těmito zásadami ochrany osobních údajů a souhlasíte s nimi

Ready na střih?

Rezervujte si místo u mistrů svého řemesla, abyste se cítili jako skuteční dravci jakmile opustíte náš salon.